Logo
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z LISTY TAN (KART ZDRAPEK) ORAZ NIEPOSIADAJĄCYCH UPRAWNIEŃ DO AUTORYZACJI TRANSAKCJI.

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1075), nakłada na dostawców usług płatniczych, w tym Bank Spółdzielczy, w Żaganiu, obowiązek wprowadzenia tzw. silnego uwierzytelniania użytkownika.
Silne uwierzytelnianie polega na dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości użytkowników bankowości internetowej, a jego celem jest zwiększenie ochrony Państwa danych osobowych oraz środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

W procesie silnego uwierzytelniania Użytkownik logując się do bankowości internetowej będzie zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości przekazanym przez Bank Hasłem SMS. Mając na uwadze powyższe, Posiadaczy Rachunków oraz Użytkowników korzystających z Listy TAN lub nieposiadających uprawnień do autoryzacji transakcji uprzejmie prosimy o stawienie się w Placówce Banku celem wskazania numeru telefonu komórkowego na który Bank będzie przesyłał Hasła SMS.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 12 września 2019 r. do autoryzacji transakcji koniecznym będzie użycie przekazanego przez Bank Hasła SMS. Lista TAN (karta zdrapka) nie będzie funkcjonować. Celem sprawnego wdrożenia w życie przedmiotowych zmian, ceniąc Państwa czas i korzystając z Państwa wizyty w Placówce Banku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę sposobu autoryzacji transakcji na Hasło SMS - zmianę Karty uprawnień, za co z góry uprzejmie dziękujemy. 

Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj